Verenigingen

Bridgeclub Harmonie

Ontspanning

test

Bridgeclub Harmonie

Opgericht 17 april 2013. De bridgeclub heeft haar bridgemiddag op woensdag in de Amyerhoof en telt momenteel 90 leden. Gebridged wordt er in twee klasse, klasse A en B. De bridgeclub is meer een gezelligheidsclub welke wel is aangesloten bij de Nederlandsche Bridge Bond ( NBB).

Buiten het bridgen is er ook de mogelijkheid om als lid deel te nemen aan de bridgelessen.

Ons adres : a.mawhin@kpnplanet.nl