Verenigingen

ZijActief

Amby

ZijActief Limburg afdeling Amby

Onze afdeling behoort tot de kring Heuvelland en telt momenteel 85 leden. Op 20 maart 2019 viert onze vereniging haar 65 jarig bestaan.

Wij organiseren elke derde woensdag van de maand een gezellige en informatieve ledenavond. Deze wordt gehouden in ons gemeenschapshuis “de Amyerhoof” aan het Severenplein in Amby.

Ook verzorgen wij diverse excursies, workshops, reisjes en cursussen. Tevens kunt u via enkele van onze leden deelnemen aan wandelmiddagen.

De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. Heeft u interesse in onze vereniging, kom dan gerust een keer een ledenavond bijwonen. Meer informatie kunt u altijd krijgen bij een van onze bestuursleden. Deze zijn: Marjos Stassen voorzitter, Jos Kunen penningmeester, Kitty Tap bestuurslid en Mia van Noord bestuurslid.

Bezoekt u ook eens de site www.zijactieflimburg.nl/amby voor algemene informatie.