Verenigingen

Zonnebloem

Afdeling: Amby – Maastricht

Als afdeling Amby hebben we vooral de taak om gasten te bezoeken die vanwege een (vooral) lichamelijke beperking nauwelijks contact hebben met de omgeving of andere mensen. Ook bewoners van een verzorgings- of verpleeghuis, die eerder in Amby gewoond hebben worden regelmatig door vrijwilligers van de Zonnebloem bezocht.

Tijdens Ziekendag in september wordt aandacht besteed aan de eenzamen uit onze gemeenschap door het brengen van een bloemstukje.

Daarnaast organiseert de Zonnebloem, afd, Amby een Kerstmiddag en Paasmiddag voor haar gasten.
Een busreis naar België of Duitsland staat ook ieder jaar op het programma.
Een feestmiddag in oktober wordt altijd druk bezocht en door onze gasten hoog gewaardeerd.

Tenslotte organiseren we maandelijks een kienmiddag in het Gemeenschapshuis en wel de eerste dinsdag. Deze middag kan door iedereen, ook niet minder-validen bezocht worden.

Contact

J.M.G.M. Dols Penningmeester